Østensjøveien 13 – Industri, byggetrinn 6

Østensjøveien 13 – Industri, byggetrinn 6

Byggetrinn 6 på fabrikkanlegg utviklet fra 1960-tallet.
Nytt tilbygg for kobberoksid-industri med spraytørkeanlegg, reaktorrom, produksjonsrom og lager.Bruttoareal tilbygg 1792m2.
Samlet areal ca. 11200m2.
Dispensasjon fra u-grad fra 0,8 til 0,96.

Søknad og gjennomføring
fra 2009-2014.

Oppdragsgiver Nordox AS

Flere prosjekter