Fritidsbolig, Drøbak

Fritidsbolig, Drøbak

Ny fritidsbolig til erstatning for eldre bebyggelse.
Rammetillatelse med dispensasjon fra100-meters avstand til sjøen.

BRA 90m2 + 30m2 anneks.
Prosjekt 2013-15.

Oppdragsgiver Nordox AS

Flere prosjekter