3 boliger i kjede, Jessheim

3 boliger i kjede, Jessheim

3 boliger i to etasjer i kjede med mellomliggende garasjer.

Bruksareal ca. 450m2. BYA 40%
Søknad og gjennomføring 2012/2014

Oppdragsgiver Otter Eiendom AS

Flere prosjekter